Language:

Linked Website

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Thông tin chi tiết Biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Tên tài liệuBiến đổi khí hậu ở Việt Nam
Mô tảBáo cáo “Biến đổi khí hậu ở Việt Nam” được Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Việt Nam công bố với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP). Bản quyền © 2009, thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Việt Nam (ISPONRE) ISBN: 0-893507-779124
Tên tệpbdkh.doc
Kích thướcEmpty
Kiểudoc (Kiểu Mime: application/msword)
Tạo lúc: 18/02/2016 14:05
Lượt xem4 Lượt xem
Cập nhất lúc 19/02/2016 15:51
Trang chủ