Ngôn ngữ:
Seminar “Chính sách pháp luật đất đai Việt Nam 1945-2010”
Thứ tư, 31 Tháng 3 2010 09:38

Ngày 25/3/2010, tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh đã chủ trì Seminar khoa học về chủ đề chính sách đất đai với sự tham gia của đông đảo cán bộ trong Viện. Seminar khoa học là hoạt động mang tính định kỳ của Viện với mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ, tạo ra diễn đàn để cán bộ đối thoại, chia sẻ kiến thức chuyên môn và cập nhật các thông tin mới về các lĩnh vực chuyên ngành. Viện đã mời CVCC.TS Nguyễn Đình Bồng - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Địa chính, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện là ủy viên Hội Khoa học Đất Việt Nam trình bày về “Chính sách pháp luật đất đai Việt Nam 1945-2010”.

Bài trình bày của TS. Nguyễn Đình Bồng đã hệ thống hóa chính sách đất đai Việt Nam từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đến nay với 4 giai đoạn chính: giai đoạn 1945-1954; giai đoạn 1955-1975; giai đoạn 1976-1985 và giai đoạn 1986-2010. Bối cảnh lịch sử của đất nước ở mỗi giai đoạn trên hoàn toàn khác biệt, do đó chính sách đất đai được ban hành đều có phạm vi, nội dung khác nhau và có xu hướng ngày càng hoàn thiện, phù hợp hơn với yêu cầu thực tế cuộc sống (đi từ chính sách cải cách ruộng đất, chính sách quản lý đất đai theo HTX nông nghiệp đến chính sách đổi mới cơ chế quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu đổi mới kinh tế, chính sách phát triển thị trường bất động sản). Luật đất đai của Việt Nam theo thời gian cũng được ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều lần (năm 1987, năm 1993, năm 1998, năm 2001, năm 2003 và đang tiếp tục sửa đổi) với rất nhiều văn bản quy định, hướng dẫn kèm theo. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật đất đai còn liên quan đến Bộ Luật Dân sự, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật thuế sử dụng đất, Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan khác… Nhìn chung, vấn đề về đất đai hiện nay đang hết sức nóng bỏng, cần có chính sách và hệ thống pháp luật điều chỉnh khoa học, phù hợp với cơ chế thị trường để ổn định xã hội và tăng thu ngân sách từ đất đai.

 

Sau bài trình bày đã có nhiều ý kiến được đưa ra thảo luận xoay quanh chính sách về đất đai và bất động sản của nước ta hiện nay cũng như trong tương lai. Một số ý kiến của cán bộ và TS. Nguyễn Đình Bồng có tính gợi mở ra những vấn đề Viện cần nghiên cứu, từ đó làm cơ sở để Viện đề xuất xây dựng chính sách. TS. Nguyễn Đình Bồng cũng đã có những giải đáp thỏa đáng cho các câu hỏi được đặt ra trong buổi seminar.
Qua buổi trao đổi chuyên môn với chuyên gia, cán bộ nghiên cứu của Viện có cơ hội học hỏi kinh nghiệm cũng như bổ sung, nâng cao kiến thức và hình thành định hướng nghiên cứu. Hoạt động trao đổi chuyên môn dưới hình thức seminar khoa học này tiếp tục được tổ chức thường xuyên, Viện sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với các chuyên gia đầu ngành thuộc 7 lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường để tăng cường năng lực cho cán bộ của Viện, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ.Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: