Ngôn ngữ:
Tập huấn công tác công đoàn cơ sở năm 2010
Thứ hai, 08 Tháng 11 2010 10:48

Thực hiện Chương trình công tác năm 2010 của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 5 tháng 11 năm 2010 Công đoàn Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Công đoàn Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Công đoàn Viện Khoa học và Đo đạc Bản đồ đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2010. Tham dự có 74 học viên là các cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được phổ biến một số kiến thức về cơ sở lý luận và nhận thức về tổ chức công đoàn Việt Nam - cơ quan đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; vai trò, vị trí và nội dung của công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức, người lao động; những thuận lợi, khó khăn và thực trạng công tác tuyên truyền giáo dục của các cấp công đoàn. Lớp tập huấn còn tập trung hướng dẫn cán bộ công đoàn về các nội dung hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở; những nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác của Ủy ban kiểm tra công đoàn và quy trình kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn trong công nhân, viên chức, người lao động. Đặc biệt, trong thời gian tập huấn, các học viên còn được tham gia thảo luận, giải quyết các tình huống khó thường xảy ra trong hoạt động công đoàn, chủ yếu là những thắc mắc về chế độ của người lao động.

Lớp tập huấn nghiệp vụ lần này đã góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác; giúp cho cán bộ Công đoàn cơ sở nắm được các quy định pháp luật mới về chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 

BCH. Công đoàn Viện


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: