Ngôn ngữ:
Báo cáo Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển về Tình hình xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ngày 19 tháng 4 năm 2012, TS. Nguyễn Văn Tài – Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã báo cáo Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển về Tình hình xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Cùng tham dự buổi làm việc còn có đại diện các Vụ chức năng và một số đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến về vị trí, tên gọi, phạm vi, bố cục và một số điểm cụ thể của dự thảo Chiến lược. Trước đó, đại diện nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Văn Tài đã khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; giới thiệu quá trình soạn thảo, tổ chức tham vấn ý kiến các bên liên quan và trình bày nội dung chính của dự thảo Chiến lược. Theo đó, dự thảo Chiến lược xác định mục tiêu tổng quát là: Thúc đẩy khai thác, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên đất, nước, khoáng sản, nguồn lợi thủy sản, tiềm năng, vị thế của biển, đảo; gìn giữ chất lượng môi trường nước biển, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao khả năng chống chịu của các hệ sinh thái biển, đảo thông qua thiết lập và vận hành thông suốt thể chế quản lý tổng hợp và thống nhất, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực hiện các nguyên tắc bền vững trong khai thác sử dụng tài nguyên, kiềm chế xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học, hình thành hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên, củng cố vành đai xanh ven biển góp phần thực hiện thành công và bền vững Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đánh giá nhiều ý kiến xác đáng đã được đóng góp tại phiên làm việc này và đề nghị Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường sớm tiếp thu, chỉnh sửa và từng bước hoàn thiện dự thảo Chiến lược. Theo Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, quản lý biển đảo có đặc thù riêng và dự thảo Chiến lược cần xác định rõ những nét đặc thù này, trên cơ sở đó đưa ra những định hướng phát triển bền vững biển đảo Việt Nam; huy động mọi cấp, ngành và đặc biệt là đông đảo cộng đồng cư dân tham gia thực hiện Chiến lược. Thứ trưởng cũng lưu ý nhóm nghiên cứu cần đề cập sắc nét những nguyên tắc phát triển bền vững trong lĩnh vực quản lý tổng hợp thống nhất biển đảo, cũng như đề ra những mục tiêu, giải pháp ưu tiên, trong đó chú ý phát triển hoạt động dự báo, cảnh báo về tài nguyên, môi trường biển trong tương lai.

 

Văn phòng Viện


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: