Ngôn ngữ:
Họp Ban soạn thảo Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2012, cuộc họp Ban soạn thảo Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của PGS. TS. Bùi Cách Tuyến – Trưởng ban soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. TS. Nguyễn Văn Tài – Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, đơn vị đầu mối xây dựng dự thảo Chiến lược và TS. Nguyễn Trung Thắng – Phó Viện trưởng đã tham dự buổi làm việc.

Cuộc họp còn có sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế… và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Trung Thắng đã trình bày sự cần thiết phải xây dựng chiến lược, khái quát quá trình xây dựng dự thảo Chiến lược và nêu rõ một số nội dung chính của dự thảo này. Trong đó, những vấn đề môi trường lớn của nước ta trong thời gian tới được xác định là: i) ô nhiễm môi trường tiếp tục gia tăng; ii) khai thác, sử dụng tài nguyên thiếu bền vững; iii) suy giảm đa dạng sinh học; iv) tác động của biến đổi khí hậu; v) còn nhiều bất cập trong công tác quản lý môi trường. Đồng thời, dự thảo cũng nêu lên bốn (04) thách thức chính đối với công tác bảo vệ môi trường, bao gồm: quá trình công nghiệp hóa không bền vững sẽ tiếp tục gây ô nhiễm, suy thoái môi trường; sự gia tăng dân số, lối sống tiêu dùng không bền vững và quá trình đô thị hóa sẽ gây tác động lên sức chịu tải của môi trường; tác động của biến đổi khí hậu; tác động từ bên ngoài lên tài nguyên và môi trường như khai thác, sử dụng tài nguyên nước không bền vững, ô nhiễm biển…

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã bày tỏ ý kiến thống nhất về tổng quan bố cục và nội dung của bản dự thảo Chiến lược, đánh giá cao trách nhiệm công việc và kết quả nghiên cứu của các thành viên tham gia soạn thảo. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, cần tiếp tục làm rõ một số nội dung, bổ sung một số điểm quan trọng và chỉnh sửa về mặt hình thức để dự thảo Chiến lược đạt chất lượng cao hơn nữa.

Kết luận tại cuộc họp, Trưởng ban soạn thảo, PGS.TS. Bùi Cách Tuyến ghi nhận những ý kiến của các thành viên. Thứ trưởng yêu cầu ban soạn thảo sớm tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Chiến lược tại các điểm: đề xuất các nguồn tài chính thực hiện; nghiên cứu đưa ra các chỉ tiêu khả thi; nêu rõ các biện pháp cụ thể cho từng Bộ, ngành, địa phương; đề cập nội dung hợp tác quốc tế; chuẩn hóa thuật ngữ sử dụng…

Trước đó, Phó Trưởng ban soạn thảo Chiến lược, TS. Nguyễn Văn Tài cảm ơn sự quan tâm tham dự, đóng góp ý kiến của các chuyên gia và khẳng định sẽ sớm cùng các thành viên ban soạn thảo tiếp thu ý kiến, kịp thời chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Chiến lược theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Văn phòng Viện


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: