Ngôn ngữ:
Khóa tập huấn Soạn thảo văn bản hành chính

Trong các ngày 09-10 tháng 5 năm 2012, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức khóa tập huấn Soạn thảo văn bản hành chính. PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện Hành chính và TS. Nguyễn Văn Hậu – Trưởng khoa, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính thuộc Học viện tham gia giảng dạy tại khóa tập huấn.

Mục tiêu chính của khóa tập huấn là nhằm giúp cán bộ Viện nắm vững các quy định của Nhà nước về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo dự kiến, chương trình tập huấn bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Tổng quan về hệ thống văn bản quản lý (bao gồm: chức năng, phân loại văn bản và thẩm quyền ban hành; quy định pháp luật hiện hành về soạn thảo văn bản); Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính về nội dung, thể thức, ngôn ngữ và quy trình soạn thảo; Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính cá biệt (Nghị quyết, Quyết định, Quy chế) và văn bản hành chính thông thường (Tờ trình, biên bản, kế hoạch…)

Tham dự khóa tập huấn có TS. Nguyễn Văn Tài – Viện trưởng, các Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Thắng, TS. Nguyễn Trung Thắng và toàn thể cán bộ đang công tác tại Viện.

 

Văn phòng Viện


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: