Ngôn ngữ:
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Tin tức - Sự kiện
Hội thảo chuyên đề “Tăng cường quản lý nhà nước và hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” Hội thảo chuyên đề “Tăng cường quản lý nhà nước và hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”

Ngày 12/7/2018, được sự hỗ trợ của Quỹ Hanns Seidel (HSF) của Cộng hòa Liên bang Đức, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Vụ Nông nghiệp Nông thôn - Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tăng cường quản lý nhà nước, hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Hội thảo thu hút được nhiều đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học đến tham dự và đóng góp ý kiến hoàn thiện chuyên đề. Đây là một trong các nhiệm vụ nằm trong chương trình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Quyết định số 134-QĐ/TW ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ban Bí thư.

 

Tin khác:

Đối thoại chính sách
Monitoring influence of urbanization on urban thermal environment using multi-temporal LANDSAT imagery: application to Da Nang city Monitoring influence of urbanization on urban thermal environment using multi-temporal LANDSAT imagery: application to Da Nang city

This study illustrates urbanization in Da Nang city and its impacts on local thermal environments using remote sensing. In this study, multi-generation Landsat images from 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 and 2014, were used to assess the city’s urban expansion and accompanied land surface temperature (LST) characteristics. Results showed that Da Nang urban expanded twice in 2014 (8,634 ha) comparing to 1990 (4,485 ha) and high temperature anomalies were closely associated with built-up and bare-soil land-covers. As consequence, areas covered by the highest LST correspondently expanded from centres of Thanh Khe, Hai Chau districts to mostly all 6 present downtown districts. The mean LST difference between the urban downtown area and the suburban area tends to increase over time, from 7.3 oC in 1990 to 11.9 oC in 2014. In the context of moving towards “a friendly environmental Da Nang city”, this  study  provides  useful  information  for  understanding  the  local  climatic  and  environment  changes  that  occurred  during  rapid urbanization.

 

Tin khác:

Đối tác quốc tế